Shidoshi Evando (Faixa Preta 2º Dan)

Shidoshi Evando (Faixa Preta 2º Dan)