Shomen (In Memorian)

   

 

 

Gigin Funakoshi

Choshin Chibana

Osvaldo Duncan

Walter silva - 4º Dan

Yoshiide Shinzato - 10º Dan

(Pezão) - 4º Dan

Teruo Furusho - 8º Dan

Benedito Nelson (Mão de Ferro) - 8º dan

Alcione Machado - 8º Dan

Gessy Brito - 6º Dan